cnc, Wrocław, obróbka skrawaniem,  frezowanie, toczenie, obróbka wielkogabarytowa, obróbka metali, zakład obróbki skrawaniem

  O b r ó b k a   m e c h a n i c z n a

          GANZ Jacek Czyżewski
          Ul. Fabryczna 10
          53-609 Wrocław

Tel. 071 356 52 22
Fax. 071 354 43 05
e-mail: ganz@ganz.org.pl

Firma GANZ oferuje usługi w zakresie frezowania:


  • Frezowanie konwencjonalne: 

max przestrzeń robocza
1000 x 500 x 500
  • Frezowanie CNC:

max przestrzeń robocza:
2500 x 450 x 605
1650 x 750 x 800
  • Frezowanie wielkogabarytowe:

max przestrzeń robocza
4000 x 2500 x 1600
"Get the Flash Player" "to see this gallery."