cnc, Wrocław, obróbka skrawaniem,  frezowanie, toczenie, obróbka wielkogabarytowa, obróbka metali, zakład obróbki skrawaniem

  O b r ó b k a   m e c h a n i c z n a

          GANZ Jacek Czyżewski
          Ul. Fabryczna 10
          53-609 Wrocław

Tel. 071 356 52 22
Fax. 071 354 43 05
e-mail: ganz@ganz.org.pl
Historia firmy GANZ

Historia firmy


Firma rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku jako zakład jednoosobowy oferujący usługi obróbki mechanicznej skrawaniem. Dzięki konsekwentnym inwestycjom od roku 2005 w maszyny oraz w kadrę zarządzającą i pracowniczą nastąpił duży rozwój firmy polegający na rozszerzeniu zakresu wykonywanych usług oraz poprawie jakości i terminowości. W 2007 roku zakład został przeniesiony do hali o pow. 1300 m2. Obecnie firma posiada nowoczesny park maszynowy oraz zatrudnia około trzydziestu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników na obszarze produkcyjnym o powierzchni 2100 m2. W 2008 roku wdrożony został System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2001.

 

Strategią firmy jest przewidywanie i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb i wymagań klientów. Firma realizuje to poprzez produkcję i sprzedaż konkurencyjnych wyrobów i usług o wysokich cechach użytkowych i wymaganej przez klienta jakości. Szczególnie mocne strony firmy to doświadczenie, wiedza w zakresie technik wytwarzania, park maszynowy, ścisła współpraca technologów firmy z konstruktorami klienta już w najwcześniejszej fazie obróbki, prototypowanie, szybkie uruchamianie produkcji i jej ciągła optymalizacja.